Privacy Richtlijnen voor het maken van film-, foto- en geluidsopnamen

Bij Beauty Academy Eye For You gelden strenge regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Dit zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Ook foto’s en video’s zijn dus persoonsgegevens.

Dit zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens. Wij gaan als Opleider daarom zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. We plaatsen geen beeldmateriaal waarvan Cursisten schade kunnen ondervinden. En we plaatsen bij foto’s en video’s in beginsel geen namen van Cursisten.

Toestemming

Hoewel alles duidelijk wordt uitgelegd en gedocumenteerd in ons lesmateriaal kunnen wij ons voorstellen dat U wilt fotograferen en filmen, dat kan (niet bij alle opleidingen) soms nuttig zijn om achteraf te zien hoe je iets deed zodat je ervan kunt leren of om in een besloten groep te kunnen becommentariëren.

Voor het gebruik van beeldmateriaal van Cursisten, dan spreken wij voornamelijk over VOOR en NA foto’s hebben wij als opleider toestemming nodig. Deze toestemming zullen wij altijd en telkens opnieuw vooraf vragen . Een Toestemming voor les A geld dus niet automatisch voor Les B. Zonder deze toestemming zullen wij foto’s en video’s van Cursisten niet gebruiken.

De toestemming is steeds in vrijheid gegeven. Dit betekent dat alle Cursisten van de Beauty Academy Eye For You altijd mogen weigeren, zonder dat zij hoeven te vrezen dat zij daardoor benadeeld zullen worden tijdens hun opleiding. Geef dit zowel aan de docent en aan de medecursisten door.

Voor het maken van foto-, film- en geluidsopnamen gelden dan ook de volgende richtlijnen Bij Beauty Academy Eye For You:

  • Het is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Docent verboden een (verborgen) foto of Video opname te maken in het Leslokaal. Ga er respectvol mee om wanneer iemand verzoekt om geen foto, filmpje of geluidsopname te maken, plaatsen of te verwijderen.
  • Personeel, Docenten, Cursisten en Modellen dienen altijd toestemming te vragen aan de personen die worden gefotografeerd of gefilmd. Er moet altijd bij vertelt worden wat er met de foto of film zal worden gedaan. T e Denken valt aan lesverbetering en evaluatie, aan de School gids en/of Cursus brochure, op de website van Beauty Academy , in de (digitale) nieuwsbrief en Sociale Media ter informatie van (toekomstige) Cursisten over de Beauty Academy , de onderwijsmogelijkheden en voor PR-doeleinden van Beauty Academy Eye For You . Ook kan het beeldmateriaal worden gebruikt als video-opname voor intern gebruik, te weten opleiding en coaching van medewerkers.
 • Er mag geen privacygevoelige informatie op de foto of film staan. Denk hierbij aan een computerscherm dat aan staat, formulieren, etcetera.
 • Wilt u een selfie maken in ons opleidingscentrum? Er mag dan niemand in beeld komen die dat niet wil, waaraan geen toestemming is gevraagd en die niet in staat is om op dat moment toestemming te verlenen. Daarnaast mag u de les niet hinderen.
 • Als iemand weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mogen géén foto- of filmopnamen worden gemaakt. Ook van aanwezige kinderen van anderen mogen geen foto- of filmopnamen worden gemaakt zonder toestemming van de ouders.
 • Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan Bij Beauty Academy Eye For You.
 • Foto-, film- en geluidsopnamen zijn alleen voor eigen gebruik en worden niet gepubliceerd. Opnamen bedoeld voor externe publicatie (t.b.v. verspreiding aan anderen), mogen alleen gemaakt worden met toestemming van zowel de persoon op de beeld- of geluidsopname èn de PR-functionaris van Beauty Academy Eye For You. (info@beautyacademy.nl)

Voor social media gelden specifieke richtlijnen:

 • U mag uiteraard via social media uw mening over de Beauty Academy Eye For You delen. U mag echter niet zomaar foto’s, filmpjes of geluidsopnamen die u Bij Beauty Academy Eye For You heeft gemaakt op social media zetten. Hiervoor moet u altijd toestemming vragen aan de persoon die (gedeeltelijk) in beeld is en/of waarvan u de geluidsopname heeft gemaakt.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand verzoekt om een foto, filmpje of geluidsopname niet te maken, plaatsen of te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat U, andere Cursisten of medewerkers van de Beauty Academy Eye For You kan schaden.