Service

Agenda en Inschrijven

– Contact

– Service Document Beauty Academy Eye For You

Hierin vind je alles over:

  1. Overeenkomst
  2. Betaalmogelijkheden
  3. Begeleiding en Dienstverlening
  4. Studiereglement
  5. Examenreglement
  6. klachtenregeling

– Vrijstellingen:

Wanneer krijg ik vrijstelling voor modules in een opleiding?

2.1 Het is mogelijk om vrijstelling voor onderdelen van de opleiding of voor examens
op basis van eerder behaalde diploma’s of certificaten te kunnen krijgen. Deze bewijsstukken worden beoordeeld op vergelijkbaarheid en geldigheid. Bewijsstukken voor vrijstelling, afgegeven vrijstellingen en behaalde deelresultaten van de opleiding zijn niet onbeperkt geldig. Deze mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. 

2.2 Wie denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling voor onderdelen van de opleiding kan een vrijstellingsformulier aanvragen via office@beautyacademy.nl, bij voorkeur in de eerste maand van de opleiding.

2.3  Wie denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor het examen kan deze via school aanvragen bij het extern examenbureau, bij voorkeur in de eerste maand van de opleiding.

 

 

Geef een reactie